Karpalas City Hotel & Spa
#KarpalasaDavetlisiniz

Yedigller Milli Park

Bat Karadeniz Bölgesi’nde Bolu’nun 42 km. kuzeyinde Zonguldak’n güneyinde yer alan Milli Parka Ankara–stanbul karayolunun 152. km’sindeki Yeniçaa ve 190. km’sindeki Bolu’dan kuzeye ayrlan yollarla ulalr. Kn Bolu–Yedigöller güzergâh (karla) kapal olduundan ulam, Yeniçaa–Mengen–Yazck veya Devrek- Yazck üzerinden yaplr.

1642 hektar büyüklüündeki Yedigöller Havzas, 1965 ylnda milli park olarak korumaya alnmtr. Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatmas sonucu oluan, yüzeysel ve yeralt aklaryla birbirine bal, kuzeyden güneye 1500 m. mesafede sralanm 7 gölden olumutur. Milli park içindeki “Köyyeri” mevkiinde yeni Bizans dönemine ait bulunan kalntlardan, eski dönemlerde bölgenin bir yerleim yeri olduu anlalmaktadr.